Hvad kan Odense Lægeklinik tilbyde?

Vi tilbyder en lægepraksis, som i kraft af dens personalesammensætning kan diagnosticere og behandle en bred vifte af helbredsproblemer. I klinikken arbejder 3 læger, 2 jordemoder, 3 sekretærer, 1 social- og sundhedsassistent, 1 fysioterapeut/kostvejleder, 1 psykiater og lægestuderende.
Vi lægger vægt på service, tilgængelighed og et højt fagligt niveau med patienten i centrum.

Vores primære mål er at patienten tilbydes den optimale behandling med fokus på fysiske og psykosociale problemstillinger. Vores sammensætning af personale giver de optimale muligheder for at patienten tilbydes den bedste behandling samt målrettet arbejde med sundhedsfremmende initiativer. Klinikken følger nationale anbefalinger vedrørende behandling og opfølgning af kroniske lidelser såsom diabetes og forhøjet blodtryk etc.

Vi prioriterer at være opdateret på det sundhedsvidenskabelige område og er derfor altid opdateret med ny viden. Der er således krav til at læger og personale jævnligt deltager i efter – og videreuddannelse.

Klinikken deltager aktivt i uddannelse af nye læger samt andet sundhedspersonale og lægger vægt på et dynamisk og innovativt læringsmiljø.

Vi er beliggende i helt nyindrettede lokaler med nyeste teknisk udstyr. Vores åbningstider er fleksible og sikrer optimal adgang til lægehjælp for patienten. Vi tilbyder blandt andet helbredstjek og kontrol af kroniske sygdomme frem til kl. 19 på hverdage.

 

Blodprøver

Blodprøver kan tages alle hverdage i tidsrummet  07.20 - 10.00 og kan kun bookes ved telefonisk kontakt til klinikken på 66 14 00 00 eller ved fremmøde i klinikken.

I vores laboratorium udfører vi en del blod- og urinanalyser, elektrokardiogramregistrering og lungefunktionsundersøgelse. Herudover tages blodprøver til undersøgelse på sygehuslaboratoriet. Laboratorieopgaver varetages af vores sekretær, jordemoder eller lægestuderende.

 

Forebyggelse

Der er i dag stor fokus på forebyggelse, især indenfor de såkaldte "livsstilssygdomme". som fx overvægt, forhøjet blodtryk, tobak/alkoholmisbrug, sukkersyge, åreforkalkning og stress. Vi lægger stor vægt på gennem undersøgelse og samtale at imødegå nævnte tilstande. Dette er en tværfaglig opgave som alle i klinikken har stor interesse for og deltager aktivt i.

Vi forebygger også livmoderhalskræft ved celleprøver hos kvinder i alderen 23-64 år. Livmoderhalskræft er en alvorlig kræftform, som hvert år koster knap 200 kvinder i Danmark livet. Hvert år får ca. 400 kvinder stillet diagnosen livmoderhalskræft. Kvinder i alderen 23-49 år inviteres til screening for livmoderhalskræft hvert tredje år, og kvinder i alderen 49-64 år hvert femte år. Invitationerne ophører ved 64 år, hvis de seneste prøver inden for 10 år har været normale.

Desuden tilbydes alle kvinder mellem 50 og 69 år at deltage i mammografiundersøgelse.
Man kan naturligvis selv bede om en konsultation for at drøfte muligheder for forebyggelse

 

Receptfornyelse - vanedannende medicin - fremmøde uden tidsbestilling

Sundhedstyrelen udsendte den 18. marts 2018 et nyt cirkulære om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Det overordnet formål med cirkulæret er, at beskytte patienterne mod utilsigtet afhængighed af visse afhængigheds skabende medicin, som blandt andet inkluderer:

  • Dolol, Mandolgin, Nobligan, Tadol, Tradolan
  • Morfin, Contalgin, Oxycontin, Oxynorm, Oxycodone
  • Metadon, Ketogan, Fentanyl, Buprenorfin
  • Oxapax, Oxabenz, Alprox, Stesolid
  • Stilnoct, Imovane, Imoclone
  • Concerta, Medikinet, Ritalin, Motiron, Strattera
  • Gabapentin, Lyrica
  • Regenon

Er du i behandling med et vanedannende lægemiddel (medicin, hvor der er en rød trekant på æsken), SKAL du fremover møde personligt op i klinikken kl 0830 (uden tidsbestilling) for at få udskrevet en ny recept. Der kan kun udskrives en recept i forbindelse med en konsultation og det må IKKE være en telefonkonsultation eller elektronisk konsultation. Du SKAL fremmøde kl 0830 og ikke blot henvende dig i skranken. Ved konsultationen kan der ikke tages andre emner op. Konsultationen vil primært omhandle den vanedannende medicin, herunder en snak om du er klar til ned-/udtrapning samt om der er alternativer til den vanedannende medicin.

Det gælder for hver gang, der skal skrives recept, og der kan kun i ganske særlige tilfælde med meget tungtvejende grunde (hvilket udelukkende er lægens vurdering) gives dispensation for det personlige fremmøde ved receptudstedelse.

Du kan læse mere i: Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler